Anmälan om vigselgudstjänst
ምዝገባ ንኣገልግሎት ቃል-ኪዳን
Bevis på betald serviceavgift måste finnas tillgängligt på service datumet.
ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከም ዝተኸፍለ መረጋገጺ ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ ዕለት ግድን ክህሉ ኣሎዎ።
Förutom kristennamnet, all information ni fyller i formuläret ska vara samma som i det svenska identitetskortet.
ብዘይካ ናይ ክርስትና ስምኩም፡ ኣብዚ መሕትት እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሽወደናዊ መለለዪ ወረቀትኩም ዘሎ ሓበሬታ ክኸውን ኣሎዎ።
Anmälan om Vigselgudstjänst- ምዝገባ ንኣገልግሎት ስነ-ስርዓት ቃል-ኪዳን
=======================================
Är ni medlemar i kyrkan? - ኣባላት ቤተክርስትያና ዲኹም?
Vilken kyrka väljer ni? - ኣየናይ ቤተክርስትያን ትመርጹ? *
=======================================
+++++++ Detaljer om brudgumen - ዝርዝር ሓበሬታ እቲ መርዓዊ +++++++
=======================================
Vill brudgumen ta emot kyrkinfo via e-postutskick - ቤተክርስትያና ዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታ ክንልእከልካ ፍቃደኛ ዲኻ?
=======================================
+++++++ Detaljer om bruden - ዝርዝር ሓበሬታ መርዓት +++++++
=======================================
Vill bruden ta emot kyrkinfo via e-postutskick - ቤተክርስትያና ዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታ ክንልእከልካ ፍቃደኛ ዲኻ?