Kyrkoskatt

Viktiga frågor om kyrkoavgift (kyrkoskatt)

Vad är skillnaden mellan kyrkoavgift och Begravningsavgift?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker.

Kyrkoavgiften

Betalas utav kyrkans medlemmar, arbetsgivaren gör ett
förhöjt skatteavdrag i samband med löneutbetalningen.
Vem betalar? Du som är i fylld 18 år och vidare, gäller folk som är bokförda i Sverige och som har beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller pension, sjukpenning, a- kassa. Den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten.

Begravningsavgiften

Är en obligatorisk avgift som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett eventuella församlingstillhörighet
eller inte. Och utgör 0,246 % av den kommunalt beskattningsbara
inkomsten.
Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till
bland annat gravplats, lokal för förvaring och visning av den avlidne och
kremering.

Vilka betalar via kyrkoavgiften?

Alla personer som födde i Sverige fram till 31 december 1995 blev automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan. Om man inte begärt utträde betalar man ungefär 1 % av sin inkomst varje år i kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Från 1996 upphörde det och numera blir man medlem genom
dopet eller aktivt inträde.

Hur mycket betalar man?

Medlemmen ska betala EN procent av beskattningsbara inkomst av tjänst, pension, a-kassa, sjukpenning. vilket är i samma nivå som medlemmarna i de flesta andra trossamfund i Sverige betalar.

För en person som tjänar 24 000kr.
Hur mycket är 1 % av 24 000kr? 240kr.
För en pensionär med 12 000 kr i pension.

Hur mycket är 1 % av 12 000kr? 120kr.

Vad går kyrkoavgiften till?

Kyrkoavgiften går till verksamhets aktiviteter för den lokala församlingen. Med detta menar vi att pengarna går för att stärka församlingens ekonomi. Typ, för att betala olika avgifter, prästlöner, Diakoniskolan, underhåll av byggnader, kostnader till barn och ungdomarnas olika aktiviteter, mm.

Hur överförs kyrkoavgiften?

Överföringen till Trossamfundskonto sker automatiskt genom Skatteverket.

Kan jag ångra mig?

Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Statusen den 1 november avgör kommande kalenderår och gäller tills vidare.

Räcker det inte med att ge i kollekten vid söndagsmässan?

Tyvärr ger mässbesökarna inte så mycket att det räcker till allt arbete som görs i trossamfundets olika församlingar och organisationer.
Dessutom går kollekten för det mesta till den egna församlingen och inte till hela stiftet.

Hur ofta måste jag förnya mitt kyrkoavgiftsmedgivande?

Du fyller i ditt medgivande 1 gång och sedan gäller tillsvidare.

Hur gör man?

Fyll i den här länkade samtycke blanketten och kontakta oss.

För ytterligare hjälp och förklaringar om kyrkskatten ber vi dig kontakta oss genom följande:

w

Ring oss

Vi har telefon öppet

Boka tid

Boka till för träff och förklaring

Kyrkan!

Efter varje mässa har vi tid för förklara och hjälpa

Kontakta oss

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. Ring eller besök oss.

(+46) xxxxx

1234 xxx

info@stockholm.eotk.se