Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 för Eritreanska Santa Maria Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Stockholm (ESMOT-Kyrka)

Organisations nr 252004-8758

Församlingens berättelse

Styrelsen ESMOT– Kyrka i Stockholm får härmed lämna in sin redogörelse för församlingens utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01- 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

Föreningen har sitt säte i sthlm län, Stockholm kommun.

Inledning 

Församlingens syfte

ESMOT- Kyrka i Stockholm bedriver verksamhet enligt den målsättning som finns i trossamfundets stadgar; varav huvudsyftet är gudstjänsten som är mycket central däran firas varje söndagar och även andra dagar, där medlemmarna gemensamt möts för att be, bikta och utrycka den ortodoxa kristna tron. Föreningen grundades 2006 och hade 2500 aktiva medlemmar och 300 passiva medlemmar. Trossamfundet grundade på respekt för alla människor, därmed ESMOT- Kyrka i Stockholm strävar efter varje människans lika värde.

Styrelsemöte 

 

Styrelsen har haft och kommer att ha möten under året vid många flera tillfällen. Fr.o.m. september 2018 har styrelse haft möte minst en gång i vecka. Föreningens ordinarie årsmöte höll 25 maj . Ordföranden som är sammankallande, skickar kallelse och dagordning senast en månad i förväg inför årsmötet.  

Extra årsmöte

Ordföranden som är sammankallande skickar kallelse till alla medlemmar senast 10 dagar före extra årsmöte. Information om årsmöte och andra möten skickas ut till alla medlemmar via sms, mejl samt muntligt information efter gudstjänst.

Föreningens syfte som anges i stadgan

ESMOT- Kyrka i Stockholm främst och viktigast aktivitet är gudstjänst och i synnerhet söndagens huvudgudstjänst.

Mål för verksamhetsperioden 

Målgrupp: Barn, ungdomar och äldre.

Under 2018 har vi påbörjat tillsammans med bilda studiecirkel några aktiviteter. 

 1. Hur föräldrarna ska hantera konflikt med sina barn,
 2. Kulturkrok
 3. Hur kan Kvinnorna bemöta dagliga liv
 4. Hur ny anlända kvinnlig flykting kan slussas in i samhället.

Olika inplanerade projektet kommer att fortsätta under nästa år. Vårt arbete genomsyras av våra övergripande syften och mål.  

 •  Huvudmåletför verksamhetsperiodenär att så många som möjligt komma till kyrkan för att utöva sina religiösa ritualer, samt har speciellt omsorg om barn och ungdomar.
 • Vi riktar oss mycket åt ungdomar som behöver trygghet och ro i sinnet. Mycket av denna verksamhet bedrivs i samverkan med andra goda-krafter i samhället.
 • Värva nya medlemmar.
 • Synas mer och marknadsföra vår verksamhet
 • Samarbeta med andra församlingar och olika organisationer.

Genomföra olika barn/ ungdomarnas- och familjeaktiviteter. 

Verksamhetsinriktning och aktiviteter

Under verksamhetsperioden ska ESMOT- Kyrka i Stockholm prioritera att:  

 • Säkraföreningens arbete 
 • Jobba motmålet det vill säga se till att skaffa egen kyrka och ge möjlighet till alla som behöver kyrkans hjälp.
 • Skaffa eget kyrka, med att skaffa egen kyrkan menar vi på kortsiktigt hyra in EN eller FLERA olika lokaler i stor STHLM, för att finnas i på hel tid och utöva sin religiösa plikter. På långsiktigt att äga eget kyrka.

Firande av höga- heliga tider såsom

 • Jul firande
 • Döp-ceremoni
 • Palmsöndag till Påsk dagen veckan ut gudstjänst
 • Natten mot påskdagen har vi fått stor besök, ca.4500 deltagande
 • Firandet av NIGDETEMARIAM. ca 2000 firandet fanns det.
 • Johannesdöpare och nyår firande, dessa två firas enligt Geez, gammal eritreanska kalender.
 • Septemberbrasa

Kyrkotjänster för församlings

 • Dop tjänst 163 barn.
 • Vigsel tjänst 25 troende.
 • Minnesstund be Tjänst 58.
 • Död och begravningstjänst 3 st.
 • Samtidigt har också många troende som biktat sig.

Planer för året

ESMOT- Kyrka i Stockholm planerar under året värva nya medlemmar genom att. 

 • Marknadsföra församlingen,
 • Nå ut till folket genom att berätta om vad vi gör, vad vi har uppnått och om vad vi vill uppnå.
 • Återvinna vår medlemmarnas förtvivlan av att inte ha egen kyrka eller lokal att hyra genom att skaffa egen.
 • Stärkasamverkanmed andra trossamfund, församlingar och organisationer. 
 • Besöka, sjuka på sjukhus, i fängelse.
 • Aktiviteter för medlemmar i form av föreläsningar, gemensamma utflykter åt barn och ungdomar i söndagsskolan
 • Föreläsning till våra medlemmar, styrelseledamöter, söndagsskolans styrelse samt till viktiga nyckelpersoner som jobbar ideellt. Medföreläsningar, vill vi sprida en ökad kunskap och förståelse till våra ledare som sitter på olika positioner samt utbilda ekonomi avdelning för att ha djupare kunskap om de redskap som vi använder t ex Visma program.
 • Gemensamma utflykter/aktiviteterför barn, ungdomar och familjer inom församlingen. Information om aktiviteter sändas ut till alla medlemmar så att de kan planera att delta. T ex vid besök av riksdag. 

 Vi kommer att skicka ut information om Julfest aktivitet snart så att vår medlemmarna ska planera för att kunna delta.

Besök och utflykter

Församlingsmedlemmar har gjort gruppbesök till Oslo, Göteborg, Uppsala och fler små församlingar för att integrera och känna varandra. Vi tror att församlingsmedlemmar bland äldre och unga hjälper det att skaffa ett socialnätverk.

Årsmöte

 • Ett årsmöte i Stockholm för alla kyrkan medlemmar och troende.
 • Vald av styrelse för kommande tre åren.

Medlemmar

Antal församlingsmedlemmar registrerade är 4690 A grupp enligt SST, var av 583 B grupp samt Övriga medlemmar i verksamhet men inte bidragsgrundande personer 203.

Det finns över 9,500 troende i Stockholm och runt om som besöker vår Gud tjänst i kyrkan vid olika tillfället. Vi hade över 9,000 besök av vår kyrkotroendes till vår Gud tjänst i kyrkan under året 2018. Vi uppskattade bara under påskdagen besökte kyrkan ca 4500 personer.

Utbildning och studiecirklar

Vi bedriver studiecirklar för barn och ungdomar varje onsdag, fredag och söndag. Ämnet är läran om bibel, kyrkonorm och kör samt övrig kyrkoaktivitet. Vi har också kunniga diakoner och präster som hjälper oss med översättningar från Geez till tigrinja för att underlätta lärandet. (Geez är ett gammalt språk som existerar på kyrkorna i Eritrea.)

Anställda

För närvarande har vi två heltids anställa präster och en timmes.

Vi har en timanställda Mergeta som hjälper under gudstjänsten. Vi har ett par stycken volontärpräst och ca 50 diakoner som jobbar frivilligt i kyrkans Gudstjänster.

Söndagsskolan

Vår ambition är att hitta lokaler och utvidga vår verksamhet på olika platser i Stockholm, hämta tillbaka de förlorade barnet, värva in nya medlemmar, praktisera gudstjänst på söndagar…

Vi är fullt medvetna att arbete är resurs och finansiell krävande, men vi siktar för att kunna hitta lösningar. Målet måste uppnås!!

 Söndagsskolan bedriver studiecirklar på söndagar åt små barn i Fryshuset. Söndagsskolan är en viktig del av verksamhet för barn och ungdomar, eftersom barn och ungdomarna undervisas om etik och moral, vägleds att inte hamna i den sociala problem som finns i samhället.  Vi försätter att satsa på dessa barn och ungdomar.

Stöd för församlingar och kyrkor

Vi (S:t Maria församlingen i Stockholm) hjälper också ibland för församlingar inom och utanför Stockholm med gudstjänsten till Eritreanska Ortodox Tewahdo troende som har ingen präster.

Kyrka

Församlingen är på stort behöv ha en egen kyrkolokal eftersom verksamheten blir store och kunde inte hantera sina aktiviteter på ett smidigt sätt. Därför att församlingen håller på att uppmuntra medlemmarna att göra insamlingar och ekonomiska stöd för att nå målet ”att köpa Kyrkolokalen”.

Aktuella kontaktuppgifter finns här på föreningens hemsida

http://eotk.se/Stockholm

 

Alla är välkomna hos oss