Anmälan om dopgudstjänst
ምዝገባ ንኣገልግሎት ጥምቐተ-ክርስትና
Bevis på betald serviceavgift måste finnas tillgängligt på service datumet.
ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከም ዝተኸፍለ መረጋገጺ ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ ዕለት ግድን ክህሉ ኣሎዎ።
Förutom kristennamnet, all information ni fyller i formuläret ska vara samma som i det svenska identitetskortet.
ብዘይካ ናይ ክርስትና ስምኩም፡ ኣብዚ መሕትት እትህብዎ ሓበሬታ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሽወደናዊ መለለዪ ወረቀትኩም ዘሎ ሓበሬታ ክኸውን ኣሎዎ።
Anmälan om dopgudstjänst- ምዝገባ ንጥምቐተ-ክርስትና
=======================================
Är ni medlemar i kyrkan? - ኣባላት ቤተክርስትያና ዲኹም?
Vilken kyrka väljer ni? - ኣየናይ ቤተክርስትያን ትመርጹ? *
=======================================
+++++++ Detaljer om Pappan - ዝርዝር ሓበሬታ ኣቦ +++++++
=======================================
Vill Pappan få kyrkinfo via e-postutskick - ቤተክርስትያና ዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታ ክንልእከልካ ፍቃደኛ ዲኻ?
=======================================
+++++++ Detaljer om mamman - ዝርዝር ሓበሬታ ኣደ +++++++
=======================================
Vill mamman få kyrkinfo via e-postutskick - ቤተክርስትያና ዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታ ክንልእከልካ ፍቃደኛ ዲኻ?
=======================================
+++++++ Detaljer om barnet - ዝርዝር ሓበሬታ ህጻን +++++++
=======================================
=======================================
+++++++ Detaljer om Gudfar/Gudmor - ዝርዝር ሓበሬታ ኣባልገ +++++++
=======================================
Vill Gudfars/Gudmor få kyrkinfo via e-postutskick - ቤተክርስትያና ዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታ ክንልእከልካ ፍቃደኛ ዲኻ?